Teknik åttan

FUNKAR VÅR IDÈ?

Som du läst i förra inlägget hade vi fått en idé om hur vi skulle göra för att kunna separera träkulorna och plastkulorna. Om man tar denna mallen som vi gjorde och sedan sågar ut den så hade det kanske funkat. Men efter en del tänkande så fick vi en ny idé. Om man tar två stycken järn som har en liten lutning, (så att kulorna kan rulla ner). Rören ska sitta ihop där upp, men ska dela sig lite så att kulorna kan åka ut mellan rören där nere. (Se bilden) Tanken med detta är att kulorna ska åka ut på tre olika ställen. Så enkelt ska dem bli sorterade.

Enda problemet är att kulorna måste landa på samma ställe varje gång för att detta ska fungera.

Vi började lite med vår idé. Gick till träslöjden och började såga ut lite delar. Men sen gav vi upp på denna idén. Många av oss i gruppen kände att det är för stor risk att metallstängerna delar på sig eller att någon kula åker ner i fel behållare. I den texten vi fick så stod det att ”alla kulor är lika stora”. Där av byta vi tillbaka till den idén vi hade från början med att använda etanol.

Vi ska alltså släppa ner kulorna i röret, sedan separera metallen med hjälp av en magnet. Där är magneterna separerade i sin behållare. Träet och plasten åker därefter ner i etanolen. I etanolen ska plasten sjunka och träet flyta. Etanolen ska bli plastens behållare. Så det kluriga är alltså att få träet träet att åka vidare till en egen behållare.